Home » Về các vấn đề » Dịch Vụ Cựu Chiến Binh

Dịch Vụ Cựu Chiến Binh

Với tư cách là Thiếu tá Hải quân trong Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ, Jay hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ các cựu chiến binh của chúng ta, cũng như những người đang tại ngũ, và gia đình của họ.

Những người đã chiến đấu cho đất nước của chúng ta đều xứng đáng được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Đó là lý do vì sao tại Quốc hội, Jay sẽ nỗ lực để tổ chức hợp lý các dịch vụ cựu chiến binh, giúp các cựu chiến binh trẻ tuổi tham gia hệ thống dễ dàng hơn, hỗ trợ tiếp cận điều trị nhanh hơn, và đảm bảo rằng tất cả các cựu chiến binh đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ xứng đáng được hưởng.

Chỉ một cựu chiến binh vô gia cư thôi cũng là quá nhiều. Chúng ta phải hỗ trợ và tài trợ cho các chương trình đảm bảo chỗ ở cho những người đã cống hiến rất nhiều để phục vụ và bảo vệ đất nước của chúng ta. Jay ủng hộ việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng chống tự tử cho tất cả những người hy sinh cho đất nước của chúng ta.

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung