Home » Về các vấn đề » Giải Quyết Vấn Đề Giá Cả Tăng Cao

Giải Quyết Vấn Đề Giá Cả Tăng Cao

Jay biết rằng ngay cả mức tăng giá nhỏ đối với hàng hóa hàng ngày cũng có thể gây khó khăn cho ngân sách của các gia đình, vì vậy ông cam kết giảm chi phí cho những người Mỹ đang làm việc. 

Hoa Kỳ phải nỗ lực để kéo giá cả hàng hóa xuống trong khi tái thiết đất nước và tạo ra hàng triệu việc làm đem lại thu nhập tốt trong quá trình này.

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung