Home » Về các vấn đề » Giáo Dục

Giáo Dục

Với tư cách là ủy viên quản trị trường cao đẳng cộng đồng và là cựu thành viên hội đồng nhà trường, Jay cam kết mở rộng cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người. Tại Quốc hội, Jay sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng các trường công lập tại địa phương sẽ nhận được các nguồn lực và kinh phí mà họ cần để giảm sĩ số lớp học, đầu tư vào các chương trình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và tuyển những giáo viên xuất sắc. Ông biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn bằng cách đầu tư cho các trường học trong khu vực để đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận một nền giáo dục chất lượng một cách bình đẳng. Jay cũng sẽ ủng hộ việc mở rộng giáo dục mầm non. Triển vọng tương lai của một đứa trẻ không nên phụ thuộc vào mã zip nơi chúng lớn lên.

Jay cam kết tạo ra môi trường học đường an toàn và mang tính hỗ trợ cho học sinh và các nhà giáo dục. Ông sẽ hành động sát sao nhằm vận động đầu tư vào giáo dục để các trường học của chúng ta có thể tiếp tục mở cửa một cách an toàn. Jay sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo tất cả học sinh có một môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Jay tin rằng con đường đến với giáo dục đại học cần phải bình đẳng hơn và bất kỳ người nào muốn học đại học đều có thể tiếp cận được. Jay ủng hộ những nỗ lực nhằm giúp cho việc học đại học trở nên dễ tiếp cận hơn và nằm trong khả năng chi trả của tất cả mọi người, bất kể nền tảng hay mức thu nhập của họ.

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung