hero

JAY CHEN VẬN ĐỘNG TẠI KHU VỰC BẦU CỬ SỐ 45 CỦA CALIFORNIA!

CỰU CHIẾN BINH CHẠY ĐUA VÀO QUỐC HỘI

THAM GIA CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

___50874848641_c89264f5b4_o.jpg

Phục vụ Đất nước và Cộng đồng của Chúng ta

Gặp gỡ Jay Chen

Jay Chen là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Cộng đồng Mt. San Antonio, Thiếu tá Hải quân trong Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ, và là một chủ doanh nghiệp nhỏ thành công.

___51802612991_3e66e24e12_k.jpg

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

___51803344145_e1f4de0cca_k.jpg

THAM GIA

Jump to Content