Picture of Veteran Jay Chen

Jay Chen Vận Động Tại Khu Vực Bầu Cử Số 45 Của California!

Cựu Chiến Binh Chạy Đua Vào Quốc Hội

THAM GIA CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Picture of Jay Chen Family

Phục vụ Đất nước và Cộng đồng của Chúng ta

Gặp gỡ Jay Chen

Jay Chen là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Cộng đồng Mt. San Antonio, Thiếu tá Hải quân trong Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ, và là một chủ doanh nghiệp nhỏ thành công.

Picture of Jay Chen in the Neighborhood

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung