Home » Về các vấn đề » Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ

Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ là yếu tố hình thành nên kết cấu của cộng đồng của chúng ta. Từ nhỏ Jay đã tham gia hỗ trợ công việc kinh doanh nhỏ của gia đình và bản thân ông cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ; ông biết những doanh nghiệp này bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 và vì vậy ông tiếp tục đấu tranh để giữ cho cánh cửa được rộng mở đối với họ trong bối cảnh các quy định thay đổi.

Tại Quốc hội, Jay sẽ tăng cường các chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có được các nguồn lực cần thiết để tiếp tục mở cửa trong cộng đồng của mình. Ông cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm tổ chức hợp lý việc mở các doanh nghiệp mới và đấu tranh ủng hộ các chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh ở California hơn nữa.

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung