Home » tham gia vào » CÁCH THỨC QUYÊN GÓP

CÁCH THỨC QUYÊN GÓP

Quyên góp bằng cách sử dụng

Numero

Quyên góp bằng cách sử dụng

ActBlue

Làm cho Séc phải trả cho

Jay Chen for Congress

9353 Bolsa Ave. J29
Westminster, CA 92683

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung