Home » Về các vấn đề » Nhân Quyền & Dân chủ

Nhân Quyền & Dân chủ

Jay từng lãnh đạo một đội tình báo trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố ISIS và ông hiểu rõ vai trò quan trọng của Hoa Kỳ với tư cách là ngọn hải đăng của nền dân chủ và là quốc gia dẫn dắt về nhân quyền. Ông cũng đã tận mắt chứng kiến những tổn thất gây ra đối với uy tín của chúng ta khi các đồng minh bị xa lánh và những kẻ chuyên quyền bị chính quyền trước chèo kéo. 

Chúng ta phải khôi phục vị thế của mình trên thế giới và giữa các đồng minh của mình bằng cách duy trì nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ ngay tại quê nhà, bằng cách tôn trọng cam kết của chúng ta với các đối tác quốc tế, đồng thời buộc những kẻ lạm dụng nhân quyền và coi thường luật pháp quốc tế phải chịu trách nhiệm. Là thành viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, ông tự hào là thành viên ban chỉ huy quân sự đảm bảo an ninh cho các đồng minh dân chủ của chúng ta ở Tây Thái Bình Dương.

Tại quê nhà, quyền bầu cử phải được bảo vệ bằng mọi giá. Khi cử tri bị đàn áp và tước quyền, điều đó có nghĩa là linh hồn của nền dân chủ của chúng ta bị đe dọa. Tại Quốc hội, Jay sẽ nỗ lực để thông qua luật tăng cường quyền biểu quyết, chống lại các chính sách phân biệt đối xử và củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống dân chủ của chúng ta.

ĐÓNG GÓP NGAY bây GIỜ

Nhấp vào một tùy chọn để bắt đầu. Nếu bạn đã lưu thông tin thanh toán của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức.

Picture of Jay Chen with Worker

THAM GIA

Đi tới Nội dung